Jump to content

Return of the Sun of Black-Pilled Memetics & Quotables


Recommended Posts

 • 2 weeks later...

 

16e1en.jpg
 
1lptsw.jpg
 
65tkux.jpg
 
uby187.jpg
 
tnnvld.jpg
 
di-ZQK9A9.jpeg
 
di-GTUTMT.jpeg
 
tlz765.jpg
 
6wpifo.jpg
fa6j01.jpg
 
 
ptitkb.jpg
 
75lio7.jpg
 
j4jav7.jpg
 
0dh8gu.jpg
 
ac3fha.jpg
 
4zmzyr.png
 
c9mctg.jpg
 
fdniez.jpg
 
0j68sn.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
t7iykd.png
 
iyn04p.jpg
 
mjkv27.gif

 

t1ild8.png

 

4cfsma.gif

 

4xr2cv.jpg

 

di-WHPCTI.jpeg

 

f0r6jp.jpg
 
y0geec.jpg
 
08qh5y.jpg
 
lvfi17.jpg
 
guyijp.png
 
w1osx9.jpg
 
o4rcq6.png
 
z3r37b.jpg
 
ue0kcp.jpg
 
v8qi48.jpg
 
0ewt1t.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
48obe3.jpg
 
fvqfgm.jpg
 
60zrp2.jpg
 
dzx8oq.jpg
 
p4excb.jpg
 
d5qyek.jpg
 
zwtkkc.jpg
 
be6lch.jpg
 
4540sn.gif
 
vy80cj.jpg
 
1etihs.jpg
 
gg3xry.jpg
 
d4ult6.jpg
 
8scqhv.gif
 
3lygtk.PNG
 
o9xhw8.png
 
78x4cv.png
 
 
 
 

 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 
 

 

di-U719AE.png

pfs8xq.png
 
9smuif.png
 
icb1up.jpg
 
3ri4dp.jpg
 
rl1lz4.jpg
 
9drgeo.jpg
 
jkgu7x.jpg
 
2hzt82.jpg
 
kjnbfi.jpg
 
i1cccj.jpg
 
n9rwcq.png
 
4pqfu5.jpg
 
zjoukx.gif
 
58qme5.jpg
 
iqssru.jpg
 
 
nf67e8.jpg
 
77bgvf.jpg
 
 
68twi7.png
 
viubyz.png
 
h9ng3r.jpg
 
3jjr3x.jpg
 
e3iyj2.jpg
 
 
ruxaf7.jpg
 
vumihq.jpg
 
v83xt9.jpg
pomlet.jpg
 
g2ijob.jpg
 
lkso0z.jpg
 
 
6vizu3.jpg
 
wcj9w9.jpg
 
jhazga.jpg
 
p0yhk1.jpg
 
d1kjst.jpg
 
evcprp.png
 
yctdzz.jpg
 
8y9rf6.jpg
 
7rakqz.jpg
 
j6qova.jpg
 
rtdu4e.jpg
 
5ef907.png
 
54l4mo.png
 
9bnekd.jpg
 
5km25u.png
 
gh8yj4.jpg
 
2qgt8m.jpg
6m3kre.jpg
 
2bgdwt.jpg
 
doib0w.jpg
 
cagjyg.jpg
 
3au9gp.jpg
 
opmyc6.jpg
 
jc872s.png
 
b7pmue.jpg
 
o2lzft.jpg
 
 
i8g4fi.jpg
 
 
 
xa6po7.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
679ta7.jpg
 
939sng.jpg
 
 
p8v7na.jpg
 
67a10e.jpg
 
rqotbc.jpg
 
 
rrn0nj.gif
 
 
 
 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

uq0l8d.gif

 

rb95oq.jpg
 
eay7zt.jpg
 
 
e7ch2k.jpg

" A comparison of two 'historical' images meant to depict the Nagasaki nuke - Of course, one of them must be fake. Or perhaps - uh...- could both be? To those unfamiliar with photo-analyses: Note that the background in the pictures has evidently moved - meaning the 2 shots (if real) must have been snapped at different moments in time (as the airplane moved along). Now, look at the mushroom cloud in the foreground: It is identical in shape. Enough said? Or are you willing to believe that the mushroom cloud's shape remained static between the two shots? Or that the two shots were captured by two photographers - from two different airplanes - at the exact same moment in time?"  - Simon Shack - "The Nuke Hoax," Clues forum https://www.cluesforum.info/viewtopic.php?f=28&t=452&hilit=fake+nukes

 

jgiivr.gif

The 10 million degrees Nuclear blast & shockwave didnt roll the bus over,
the tyres didnt melt or puncture, so i hot-wired the ignition & then me &
photographer went for a busride, looking for Ben & Gerrys ice-cream... LOL 

https://www.cluesforum.info/viewtopic.php?f=28&t=452&hilit=fake+nukes

 

 

sx4uli.jpg

 

680ta6.jpg

 

j5fzwj.jpg

 
imzfdu.jpg

 

di-WA4AP2.gif

 

di-QB2Z3J.jpeg

 

377vp6.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
mjm90p.png
 
fn9no6.png
 
dni7lz.jpg
 
03zr1i.jpg
 
1phz1i.jpg
 
gm4b8l.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
dq4ssk.png
 
67r3b7.jpg
 
vzzcme.jpg
 
67rc1w.jpg

 

228dtp.gif

 

di-J88KW1.jpeg

 

click 3 times to enlarge:

 

mv0krt.png
 
xztxf5.jpg
 
f9qm2y.jpg
 
x5zhau.jpg
 
o28dse.jpg
 
 
 
29re7f.jpg
umw2t4.jpg
 
3pahz8.jpg
 
jruayf.jpg
 
wzcias.jpg
 
vgteqk.png
 
pb09a0.jpg
 
dfgzn8.gif
 
qgzpy2.gif
 
4fnnwv.jpg
 
okdj5o.jpg
 
ansonq.jpg
 
mio45f.jpg
 
9f5g6v.jpg
 
s3sdo6.jpg
 
4193je.jpg
 
4x5756.jpg
 
f6dfux.jpg
 
dzxpc6.jpg
 
sdyj9d.gif
 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

thcgvm.jpg

 

g46e0z.jpg

 

jmhszh.jpg

 

eod6r0.jpg

 

8f4d71.jpg

 

fd5dcc.jpg

 

699taf.jpg

 

699vct.jpg

 

nt9zwg.jpg
 
 
dm-05VRNY.jpeg
 
di-9OE7PA.jpeg
 
qwxlj2.jpg
 
57ejhj.png
 
j4m5ps.jpg
 
gcjyda.jpg
 
69a1rn.jpg
 
cgtwn7.jpg
 
ogzx1e.jpg
 
 
4f4wxo.jpg
 
2g6mbm.jpg
 
o0rjb8.jpg
 
p7m7pg.jpg
 
0sxugh.jpg
 
ijchbs.jpg
 
9vv5sb.gif
 
okl35t.jpg
 
rrd7pq.jpg
 
gtokni.jpg
 
hscww2.jpg
 
x3keuv.jpg
 
 
69a2sp.jpg
 
pvxvxo.gif
 
69a2yk.jpg
 
nicvmb.jpg
 
ztscay.jpg
 
jn3chb.jpg
 
jjvbzt.jpg
 
ggtyym.jpg
 
zjso2k.jpg
 
9hvqg1.jpg
 
npi1zo.gif
 
l694df.jpg
 
69a520.jpg
 
69a5en.jpg
 
fh6bkw.jpg
 
tdhtuu.jpg
 
g46js3.jpg
 
tawdow.jpg
 
 
ejoph4.jpg
 
 
g1atrc.jpg
 
69a779.jpg
 
kdmffv.jpg
 
o0afd7.gif
 
q832pt.jpg
 
1lds73.jpg
 
9ro8ol.jpg
 
 
kdmgqs.jpg
 
 
yvc4x4.gif
 
8zbmtv.gif
 
69a2p8.jpg
 
ymnbyi.gif
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

0g1g2c.png
di-45DOVS.png

 

fnvcqd.giffnvcqd.giffnvcqd.gif

 

gsntyz.png
 
cjanc8.gif

 

abikc4.png
 
rx8271.png
 

25ktle.jpg

 
xjkc84.png
 
 
nx8ie2.jpg
 
qw46c5.jpg
 
hb161b.jpg
 
vhvl2w.jpg
 
r6wa10.jpg
 
kkavi7.gif
 
h8xxei.jpg
 
 
x5fd7w.png
 
qn7ne1.jpg
 
di-8FNB2Y.png

 

di-O9K0OB.png

 

di-ITWTNP.jpeg

 

wvck7w.png

 

j3q8wb.gif
 
y268tf.gif
 
di-NW44EY.jpeg
 
6e6erz.png
 
72juqf.gif
 
wqxjob.png
 
9atp0a.jpg
 
fw640l.jpg
 
4b4wu2.png
 
di-EKNMN2.jpeg
 
yw8qnf.jpg
 
4dz85r.jpg
 

di-WRYTVS.jpeg

 

di-1Y1NN4.jpeg

 

 

 

 

di-WYBL7P.jpeg

 

esdsbn.jpg

 

 

jeyl36.png
 
ibgufo.jpg
 
 
sbeh0x.jpg

 

6a281x.jpg

 

6a28wz.jpg

 

di-GX7R4N.jpeg

 

di-U3U58I.jpeg

 

6a3atj.jpg

 

di-Y30UG4.jpeg

 

pyh4bk.jpg

 

mrt75t.jpg
 
gkgky1.jpg
 
ze6htp.jpg

 

6hroeo.jpg
 
v02mcy.jpg
 
anor7m.jpg
 
x9bhvy.jpg
 
o05jsk.jpg
 
ae6rfm.jpg
 
n558ij.jpg
 
ojn3cg.jpg
 
9otali.jpg
 
oelbbz.jpg
 
w61chp.jpg
 
5dh7ho.jpg
 
a58oyb.jpg
 
p2axdu.jpg
lkfmz6.jpg
 
z8ygz9.png
 
 
k72av1.jpg
 
6pd0lt.png
 
5us04e.jpg
 
9zlhjk.png
 
 
d3v0t3.jpg
 
4h0f6h.jpg
 
bmaa6u.jpg
 
mn2q5f.png
 
b0hjec.jpg
 
odsz6h.png
 
t5905b.jpg
 
y1scns.png
 
qvybpr.gif
 

 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

di-25MCHY.png

 

a69rtn.png
 
cz6fzv.jpg
 

 

 

di-TAP2MR.png

 

di-CUAVRM.png

 

6bf9v4.jpg

 

35xt0i.jpg

 

dq4std.gif
 
y4k6bk.png
 
 

hpre92.png

 

uzx7v8.jpg
 
lxdnxg.png
 
8soo01.png
 
xo693l.png
 
di-EBWY8C.jpeg
 
 
 
80qg16.png
 
8745mn.png
 
hqvqgz.jpg
 
4wx1ya.jpg
 
ajykp5.png
 
57fwx0.jpg
 
a63hj2.jpg
 
ibpc47.jpg
 
29y5ke.jpg
w7bnrg.jpg
 
di-JCC0W2.jpeg
 
di-PX0OES.png
 
1eo5sd.jpg
 
vklh0x.png
 
 
vfiffj.jpg
 
z53wxn.png
 
x0ktwy.png
 
fws4k2.png
 
k8nvxs.png
 
d2wf7b.png
 
87rq6p.png
uxx7dr.jpg
 
zwcu51.jpg
 
3q5me8.jpg
 
rg7h1h.jpg
 
 
j389d9.jpg
 
6bf9nr.jpg
 
np5rio.jpg
 
 
4bwa4i.jpg
 
 
di-GD55WP.png
 
di-OIVNRM.jpeg
 
2bxn3e.jpg
 
iq4pfx.jpg
 
qw8zz7.jpg
 
 
g7dhra.PNG
 
bzdu45.jpg
 
39qmlj.jpg
 
6y165w.jpg
 
95zzd2.jpg
 
a6ieg3.gif
 
 
k07see.jpg
 
9nref3.jpg
 
hv5h79.PNG
 
dm-B0DCOY.gif
 
p75h3e.jpg
 
qf41z9.jpg
 
ywsopk.jpg
 
 
di-H1OYUN.jpeg
 
x797e4.gif
 
xlwxoh.gif
 
9xxumx.gif
 
xnp26y.gif
 
6bfh46.jpg
 
 
 
35wuef.jpg
 
rb5a6o.jpg
 
ag8ffm.jpg
 
hnola5.jpg
 
gdvfpo.jpg
 
4cvt3f.jpg
 
8ouwk4.gif
 
2ycwxs.jpg
 
 
6elxnw.jpg
 
zj2i4k.jpg
 
nnbugv.jpg
 
900v8l.jpg
 
di-VMTTCW.gif
 
dm-0YDO8Z.gif
 
2yvp8x.png
 
mjwaq8.gif
 
6bfh9k.jpg
 
eu5s4b.jpg
 
6vyr9v.jpg
 
uxnaaf.jpg
 
6bfgs6.jpg
 
6bfgmu.jpg
 
1l9cy8.gif
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 

 

 

wbnq3w.jpg
di-MMJQ4R.jpeg
 
5vsooy.gif
 
di-30KSHN.gifdi-30KSHN.gifdi-30KSHN.gif
 
jgq6jg.gifjgq6jg.gif
 

0fo9ux.gif

 

di-64XDDR.gif

 

9337pk.jpg

 

gy0ubm.jpg

 

di-1XR2AR.png

 

ajids7.jpg
1l9bu4.jpg
 
37y4ju.jpg

 

o53cbc.jpg
 
4jh6x6.jpg
 
1dnzjo.jpg
 
 
 
2drwme.jpg
 
 
4dqkog.jpg
 
5aamtm.jpg
 

739DgbNMBvZZBl0OXyBaBpR6a5H2CMz8mdu4VMMB

 
ct4263.jpg
 
lrpvfi.jpg
 
yqv3ro.png
 
 
 
vr8kqc.jpg
 
2rrjil.png
 
nz1wwo.jpg
 
06869s.jpg
 
7p9r0u.jpg
 
btsv9c.jpg
 
99wzcm.png
 
tw5vi4.png
 
di-QM4T4F.jpeg
 
di-N7BUSM.jpeg
 
vb275k.jpg
 
ce0pe2.jpg
 
di-1B1UHM.jpeg
 
6bzzl1.jpg
 
01coo9.jpg
 

6c03tl.jpg

 

di-2HPUD8.jpeg

 

6bzet1.jpg

 

K2swx1r2OBcBov8ZGAtxSHsNCsuwR5kc5PUtfN8h
 
di-RN2VSH.png
 
6bzbi9.jpg
 
rk705z.gif
 

di-SGG1PJ.jpeg

 

di-OL2SP3.jpeg

 

sajwgv.jpg

 

dojvgs.jpg
 

 

nc1sgu.jpg

 

zg18rs.gifzg18rs.gifzg18rs.gif
 

di-PT7RHF.jpeg

 

80bh2c.jpg
 
qckjgx.jpg
 
rlnvxj.jpg
 
66mxsm.jpg
 
b6o2vy.png
 
1iog0q.jpg
 
fet1vl.jpg
 
 
gc4yyg.jpg
 
sntfm7.jpg
 
cjf92s.png
 
c617qo.jpg
 
kunlcx.jpg
 
di-9F6TH6.jpeg
 
 
vnneh6.jpg
 
scr4yf.jpg
kszlcf.jpg
 
lh7b9w.jpg
6bzcfm.jpg
 
di-7I3TMW.jpeg
 
y5p2xa.jpg
 
5dex2n.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Edited by synergetic67
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 

 

di-MPE6CI.png

 

fxwv8b.jpg

 

6cms73.jpg

 

b55nus.jpg

 

6cuoyn.jpg

 

di-8Y309N.jpeg

 

7to2qq.jpg
 

 

 

x3z9mq.jpg

 

6cr6zw.jpg

 

5q9qvq.png
 
e5qlny.gif
 
e84wny.jpg
 
afnd6j.png
 
di-CZKJS3.png
 
mpv3aj.jpg
 
06bpmq.gif
 
ixtnlh.jpg
 
wqskwa.jpg
 
6s2mca.gif
 
ftyik6.jpg
 
 
di-2E95PO.jpeg
 
d1t096.png
 
ox8hj2.jpg
 
hnwt6z.png
 
lvjgg1.jpg
 
1t5uit.gif1t5uit.gif
 
3b1son.gif
 
dm-IRDR18.png
 
pvcizu.png
 
b5g9fs.jpg
 
go7eANqUwHqxIR1gdsjunqGj0w2AmEAW8Tn0w0sG
 
o0g5b1.jpg
 
 
764ka8.jpg
1n00y0.jpg
 
 
3utlj1.jpg
 
di-6D4JWZ.png
 
 
f7zsv8.jpg
 
ifrfgt.jpg
 
nzw66f.gif
 
4c99wc.gif
 
4FUgxpFqgILBk18SlxeknXgHHPsFC26fch1WgMSX
 

XV35jst97IBf2TxqdCw79IBThRJR6CebFcalxQKc

 

di-RLS5W9.png

 

f9p6kh.jpg
 
9xgfa9.png

 

EwsPeSDlPiWGiW5HvnjBJrXrJ3TvIpzjgviIfg6OEwsPeSDlPiWGiW5HvnjBJrXrJ3TvIpzjgviIfg6OEwsPeSDlPiWGiW5HvnjBJrXrJ3TvIpzjgviIfg6O

 

ktquhm.jpg
 
xzzn49.gif
 
fpuvx4.jpg
 
di-RYOO29.jpeg
 
kiy7qf.jpg
 
qajw24.jpg
 
di-2LS64V.png
 
tzzyov.jpg
 
95nrbn.png
 
 
ryciv6.jpg
 
h0r0rt.png
csv1qq.jpg
 
 
ifsfdk.jpg
 
bakuar.png
 
di-B8IC6W.jpeg
 
8v2jd2.png
 
tg5z5r.jpg
 
u7pm1y.png
 
zy2cdy.jpg
 
zsh1qs.jpg
 
uhr5py.jpg
 
6b5os3.jpg
 
4mymnx.jpg
 
lsum4w.jpg
 
 
e2s1l2.jpg
 
ygyapr.gif
 
tao2hm.jpg
 
v3v5oq.jpg
 
da7mgt.jpg
 
 
ker29l.jpg
 
nhu7lp.png
 
zzajwo.jpg
 
y9x8li.jpg
 
op53wb.png
 
g4jet5.jpg
 
2xti2i.png
 
rxa133.pngk42juf.pngk42juf.png
 
2ilz1q.png
 
k42juf.pngk42juf.png
 
hw91or.jpg
 
m6xfbe.jpg
 
mpxte4.jpg
 
gyh38t.png
 
fufgk4.jpg
 
di-1N7HT7.jpeg
 
 
 
 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

di-3C48RR.jpeg

 

nidhk7.jpg

 

di-UVPJ3V.jpeg

 

di-MITYU2.jpeg

 

di-1L67IG.jpeg

 

di-3C93ON.jpeg

 

di-ITOXN3.jpeg

 

di-SGDA3Y.jpeg

 

di-P0HGAZ.jpegdi-P0HGAZ.jpegdi-P0HGAZ.jpeg

 

di-SX9ENB.jpeg

 

di-R6HALA.jpeg

 

6dq54i.jpg

 

6dq3md.jpg

 

twh3fj.jpg
 

 

di-ZC3S6M.jpeg

 

di-BDLIM9.jpeg

di-WGYLXR.jpeg

 

dm-HRMYY6.jpegdm-UOIDJ9.jpeg

dm-GGUFR0.jpeg

 

dm-ZBFTWQ.jpeg

 

dm-EX40G9.jpeg

 

zkxb8o.jpg

 

 

dm-215SPM.jpeg

 

dm-H2BMUN.jpeg

 

vh1lzd.gif
 
x4t251.gif
 
8l0nhp.gif
 
75j2gn.gif
 
f6pftx.jpg
Anti-Jesuit pamphlet from National Socialist Germany
 
di-NTHG39.jpeg
 
dm-EC5ZSQ.jpeg
 
a6paiw.jpg
di-SB0LLT.jpeg
 
di-VYQ0A6.jpeg
 
di-21XNJK.jpeg
 
eqlhct.jpg
 
di-GLWTCQ.png
 
b0t6og.jpg
0uz0j5.jpg
 
skc07n.jpg
 
gptd0g.jpg
 
 
yvmfhz.png
 
je400p.jpg
 
2n0vxn.jpg
 
 
750vty.jpg
 
 
us4on7.jpg
 
rp2mkk.png
 
3ftr81.jpg
 
oxpgol.gifoxpgol.gif
 
click 3 times to enlarge:
 
6xztzh.jpg
 
0c066s.jpg0c066s.jpg
 
5xdb1i.jpg
 
rw3a7v.gif
 
vt3z1a.gif
 
8ugs83.jpg
 
 
di-3HZESB.png
 
 
127581.jpg
 
ofmfdw.jpg
rtipuq.png
 
 
vbrbfl.gif
 
di-WJ1UFR.jpeg
 
 
zwojdz.jpg
 
1dzxzv.gif
 
mgfvrd.jpg
 
5koqy7.jpg
 
1rucr4.jpg
 
 
687moq.png
 
1bauqd.gif
 
pregnancy.gifpregnancy.gifpregnancy.gif
 
20m8ce.jpg
 
a3hthk.jpg
 
di-GKR1IB.jpeg
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

9e1t4j.gif
 

 

di-HYJQY0.jpeg

fat6vp.jpg
 
4oragn.jpg
 
m0kyhy.jpg
 
lxfvi7.png
 
8wt7lq.jpg
 
jlv57u.jpg
 
9ef1e3.jpg

 

ktzf3o.jpg

 

ky3fdq.png
 
2zzeap.gif
 
em5s7f.jpg
 
 
di-ZPBSVK.jpeg
 
i3y16d.jpg
 
di-XJ7H8G.jpeg
 
di-NLMS4M.jpeg
 
fa6j01.jpg
 
 

KPBIiOWWaXzlniPNYjcBzVihGqHTh8pAgeBSQlDs

 

u0euog.jpg
 
di-BZPB8W.jpeg

 

r6cwMhugkVLsDFufj6lsIMxv33vBf2tOmuvmki9J

 

BTSd0m4yVnGeQZoKoGQdIPAW32O6WnZx9xfkEtxp

 

rzdGnwcFmGuAuNGsjL1kYqjjlB0k7Hwa6oNri4mE

 

05p2gDUgfIHY0kffuJLmu6ocTtKEysI6TYOXOtS3

 

86fghg.jpg

 

 

Hk3fiYA0I0wH2PfH6Y1Snhcjrfci7in8GgS5hZiU

 

di-KJIQD2.jpeg

 

di-LPR4G6.png

di-4YNKKB.png

 

di-AGG0KR.png

 

di-PTX4GX.jpeg

 

rbsfrr.jpg
 
adf4o7.jpg
 
kitgr1.png
 
f5q1mu.jpg
hdpcue.jpg
 
qfgsyd.jpg
 
qsxtxa.png
 
m0311p.jpg
 
59v15b.png
 
m1macp.jpg
 
di-CV0VKF.jpeg
 
cp9zud.jpg
 
 

di-26L6WL.png

 

y88g7l.jpg

 

di-XF92XF.jpeg

 

k9x2wz.jpg

 

di-BRUVV0.jpeg

 

di-2C1CNS.jpeg

 

di-DBVJBE.png

 

di-GCZ8K7.jpeg

 

65pkz4.jpg
 
cegsf2.jpg

 

odnjcr.jpg
 
y1ve4c.jpg
 
r0tc9h.jpg
 
zgabjt.jpg
 
0fj91p.jpg
 
rcmi4w.jpg
 
dkqhfr.jpg
 
 
lifxol.png
 
di-WTYOKB.png
 
di-1QIF8J.jpeg
 
fgm844.jpg
 
ntm9ai.gif
 
 
 
 

 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...