Jump to content

Return of the Sun of Black-Pilled Memetics & Quotables


Recommended Posts

  • 3 weeks later...

 

 

 

 

lc8kcv.png
 
6gpbzk.jpghtt
 
4d65hq.jpg
 
amcheo.jpg
 
9ifka3.jpg
 
ykgspy.jpg
 
t4u81t.jpg
 
2wnylq.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
5t58zu.jpg
 
5thktd.jpg
 
m3vi6t.jpg
 
7emjtm.jpg
 
ct24x6.jpg
 
lvdaik.jpg
 
pheaee.jpg
 
4et9db.jpg
 
eyb4np.jpg
 
s3b3nu.jpg
 
ncwn6v.jpg
 
fmfw26.jpg
 
vq5fgi.jpg
 
fb820q.jpg
 
qvucep.jpg
 
1x8r1n.jpg
 
eu2oik.jpg
 
ff9y8c.jpg
 
rtly92.jpg
 
ejx1z2.jpg
 
f7gtpz.jpg
 
 
di-LNH5CB.jpeg
 
n2k18d.jpg
 
k4tv1x.jpg
 
 
 
cx5f48.jpg
 
uqwfa6.jpg
 
2uuk1d.jpg
 
tr0c2v.jpg
 
ck2e3a.jpg
 
jjwats.jpg
 
5ukgkp.jpg
 
di-V43VN4.gif
 
izvm8g.gif
 
qqr4su.png
 
di-1HXWCQ.jpeg
 
3hekn8.jpg
 
di-ILYGWX.jpeg
 
dm-PYQAXQ.jpeg
 
di-24PNE0.jpeg
 
di-29MEZU.jpeg
 
di-QZBCLR.jpeg
 
di-P9F3GK.jpeg
 
5thlf3.jpg
 
di-N0QOCG.jpeg
 
dm-6F7OUF.jpeg
 
dm-EVYAWJ.jpeg
 
click 3 times to enlarge
 
5thlwh.jpg
 
di-JREZK1.png
 
dm-CPXB2X.jpeg
 
 
 
 
 
 
 

 

Edited by synergetic67
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

 

 

Click 3 times to enlarge:

 

 

1bgfae.jpg
 
hm6db4.jpg
 
wqwlaf.jpg
- from "The Book of Not Knowing" by Peter Ralston
 
kptr8a.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
5ytllv.jpg
 
di-7D9STD.png
 
A small sample of just 4 pages of actual hospital Quaxxine  adverse reaction reports, ages 31 and under, 06/12/2021:
 
j2vo63.png
 
y1zbsj.png
 
ek27g9.png
 
87u2qp.png
 
1h5hjx.png
 
dm-00LBHB.jpeg
 
5yu9ul.jpg
 
5yu9ze.jpg
 
is5ud8.jpg
 
5ytm0i.jpg
 
gtkj4c.jpg
 
6ybf6y.jpg
 
di-WXO0BS.png
 
p9trms.jpg
 
di-7N9YMW.jpeg
 
click 3 times to enlarge:
 
di-UV2MU4.jpeg
 
h9efb5.png
 

 

click 3 times to enlarge:

 

6pu0yk.jpg
 
49z6eq.jpg
 
0vhmi2.jpg
 
from "Antonioni:  the Poet of Images" by William Arrowsmith
 
 
5yen0u.jpg
 
5ylkc7.jpg
 
dm-OD728Q.jpeg
 
dnowdy.jpg
 
ebauin.jpg
 
di-W9XZ35.jpeg
 
di-0RW97W.jpeg
 
di-WTP4XM.jpeg
 
di-ANPS96.jpeg
Edited by synergetic67
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

 

 

 

click 3 times to enlarge:

 

rsfxl6.png
 
5w4brz.jpg
 
8wctwp.jpg

 

wjwb8p.jpg
 

 

u4cvzz.gif
 
vij956.jpg
 
dm-48IBOY.jpeg
 
qpo1sd.jpg
 
dm-3BKQJZ.jpeg
 
 
s6seqp.jpg
 
7pixny.jpg
 
hfd5xb.jpg
 
wqn5jj.PNG
 
1sobff.jpg
 
bjha05.jpg
 
di-P3LRBJ.jpeg
 
no37sn.jpg
 
owj7gq.jpg
 
jhn9g8.jpg
 
fkkc0s.jpg
 
1lyg84.jpg
 
vvgj38.png
 
vnllna.jpg
 
dm-51UOPA.jpeg
 
5zur74.jpg
 
bdf8u0.jpg
 
c328oa.jpg
 
h81bvn.jpg
 
 
 
1cb60l.jpg
 
 
di-RFKJJU.jpeg
 
di-RE0KJF.jpeg
 
e3wssb.jpg
 
9iuf1l.jpg
 
5i99mp.gif
 
fmqwhh.gif
 
eacny0.jpg
 
di-H46QGJ.jpeg
 
di-BO5UAF.jpeg
 
w718ib.gif
 
 
 
 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 
dcop5i.jpg
 
wg3pdc.png
5dhyi7.jpg
 
 
 
 
41hvwf.jpg
mwesbw.jpg
 
 
 
 
17fbao.jpg
 
sz4e5s.jpg
 
x2arwu.jpg
 
 
What's the deal here?
 
awdlrw.jpg1qem82.jpg
d9ewtp.jpg
dra70s.jpg
 
 
 
 
 
 
czgdwy.jpg
 
d8jurb.png
 
syb3fv.png
 
2blp36.jpg
 
sabbfs.gif
 
0kt40f.jpg
 
bej62m.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
di-4NLM4R.jpeg
 
i5o6g2.jpg
 
di-AY9G7B.gif
 
92rvkm.gif
 
tjp6ar.jpg
 
6ahrt8.jpg
 
ihgxfp.jpg
 
sp1h6k.gif
 
di-Q12JNY.png
 
7lgw8z.jpg
 
 
 
dkvzab.png
 
click 3 times to enlarge:
 
juj29w.jpg
 
ruuxqh.jpg
 
 
xov4su.png
 
rj9vz4.png
 
qondlk.png
 
di-ZXD8FK.jpeg
 
ybfust.gif
 
6nh3g3.gif
 
 
 
 
 
 
Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

di-CJ0JKD.jpeg

 

di-D4WZ50.jpeg

 

dm-US50I8.jpeg

 

di-9KN21Z.gif

 

61kd6c.jpg

 

dm-F4GAMZ.jpeg

 

di-VHGHK2.jpeg

 

dm-MP6X24.jpeg

di-HATP9T.jpeg

 

di-K189E4.jpeg

 

di-YUS7SX.jpeg

 

di-K1BPP5.jpeg

 

di-IRLDWB.jpeg

 

dm-9FAPDT.jpeg

 

di-F8AYGD.jpeg

 

dm-PTA05N.jpeg

 

dm-Q8DW43.jpeg

dm-G1KCR4.jpeg

 

dm-WK7MPZ.jpeg

 

di-EV5J2G.jpeg

 

di-AQVOIF.jpeg

 

dm-R94FK0.jpeg

 

di-9IJ5MA.jpeg

 

di-RVWYOW.jpeg

di-BE05EY.jpeg

 

di-XRT1L1.jpeg

 

 

 

di-UZO8E5.jpeg

 

dm-N430DJ.jpeg

 

di-USX47K.jpeg

 

di-P0XY55.jpeg

 

dm-DINPKW.jpeg

 

di-ZEAFSB.jpeg

 

dm-GU7M87.png

 

di-IXON06.jpeg

 

dm-O92RY9.jpeg

 

dm-Y1GCMF.gif

 

dm-Z68O54.jpeg

 

dm-GP4NRU.jpeg

 

dm-B3FLQ9.jpeg

 

di-DIG5DY.jpeg

 

dm-JFWS35.png

 

dm-FH4FAP.jpeg

 

di-TN110Z.jpeg

 

61kqh9.jpg

 

dm-ENMBKZ.png

 

dm-9VQREP.jpeg

 

dm-YDDIID.jpeg

 

dm-E7IQJE.jpeg

 

dm-LOVNVT.jpeg

 

di-2TU7AR.jpeg

 

dm-BDDUU8.jpeg

 

dm-93IZ62.jpeg

 

dm-3PKWNJ.png

 

 

dm-JN3UHJ.jpeg

 

61kru7.jpg

 

dm-R9GZXC.jpeg

 

dm-CQAW9K.jpeg

 

di-EYUSAP.jpeg

61ks3p.jpg

 

dm-ICCY13.jpeg

 

di-I928MU.jpeg

 

61kt9o.jpg

 

dm-2PCLBC.jpeg

 

dm-UB2UWE.jpeg

 

dm-HK4085.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

q37ypo.jpg
 
di-SAIN8W.gif
 
dm-DHTQ5O.jpeg
 
bn2cs6.gif
 
dm-8V0X9Y.jpeg
 
dm-43IVM6.gif
 
62w6xf.jpg
 
8ui0e7.png
 
ks6f8x.jpg
 
yw3iul.jpg
 
1vqxek.jpg
 
62wx54.jpg
 
yrvegr.jpg
 
y0q8ro.jpg
 
blrzbf.jpg
 
i4ly0j.jpg
 
dzg88m.jpg
 
l8zliz.png
 
dxe9n5.jpg
 
di-2H3P6J.jpeg
 
m78g06.jpg
 
q8emq2.jpg
 
0b7piq.jpg

di-QWB822.gif
 
urxn46.jpg
 
uqky9z.jpg
 
ex9t84.jpg
 
qf4wf4.jpg
 
4t6n82.jpg
 
zazhvs.gif
 
4j6yma.jpg
 
ao94wj.jpg
 
dm-UTGZ4C.jpeg
 
dm-93807S.jpeg
 
hkcic6.jpg
 
rqq4na.jpg
qg4s3f.jpg
 
zb2y1q.jpg
 
6ko9k5.jpg
 
sp6317.jpg
 
mcpnwa.jpg
 
q0kmux.jpg
 
zh0dhn.jpg
 
4humk9.jpg
 
m0795w.png
 
5qzzr4.gif
6zanus.jpg
 
 
9gtjyu.jpg
 
lur9g9.jpg
 
dm-ZSP5IO.jpeg
l7wshb.png
 
 
628yd3.jpg
 
n62ngu.png
 
tijitl.jpg
 
9jk1qo.jpg
 
fs4iha.jpg
 
bk3pe2.jpg
 
0g70gr.jpg
 
8i9yn3.jpg
 
7fh5cq.jpg
 
oiftnq.jpg
 
4c7jte.jpg
 
cdddyf.jpg
 
wkfeyk.jpg
 
1gbpms.jpg
 
d1wmav.png
 
iy1psu.png
 
brtyyi.gif
nbuawj.jpg
q1i85h.jpg
 
09ay1y.png
 
huo5cl.png
 
di-KA1WOW.png
 
jozddu.jpg
 
zh8zsl.gif
 
kcc7kv.jpg
 
aq6bk8.gif
 
c7h27n.jpg
 
k9ccq4.jpg
 
36nwy8.jpg
 
6l0jk4.jpg
 
26qfql.gif
 
 
ktytiy.jpg
 
udz6ir.jpg
 
5lng57.gif
 
yf7mkm.jpg
 
9pf01y.gif
 
tokhmh.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edited by synergetic67
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...