Jump to content

Return of the Sun of Black-Pilled Memetics & Quotables


Recommended Posts

  • Replies 135
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

"Wake Up (Set Your Sights)"   Oh yeah Wake up, set your sights For never shall we fail Stand up for your rights And justice will prevail You're listening through endless nigh

- - -                          

Posted Images

Posted (edited)

 

 

4sbhlk.jpg

 

4sbeft.jpg

 

4sbezx.jpg

 

4sbcwd.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

4sbd04.jpg

 

4sbd2b.jpg

 

4sbet6.jpg

 

4sbewx.jpg

 

4sbf6k.jpg

 

4sbf30.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

k6lxod.jpg
 

 

4sbfik.jpg

 

4sbflq.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

tz5mxe.jpg

 

vlg04h.jpg
 
vml9x8.jpg
 
1dpdgn.jpg
 
g0kk25.jpg
 
4sbgho.jpg
 
vvot9q.jpg
 
z0oqgt.jpg
 
4sbhqo.jpg
 
4sbgvp.jpg
 
4sbgta.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
4sbh0h.jpg
 
4sbhfb.jpg
 
4sbhzd.jpg
 
 
 
 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

 

 

 

jxn3pt.gif

 

4sep6h.jpg

 

4si1i0.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

4si3b0.jpg

 

8cfrc2.jpg

 

zmw7rm.jpg

 

4si3nh.jpg

 

rsx79d.gif

 

4sdy0n.jpg

 

rsx79d.gifrsx79d.gif
 

 

4si3ju.jpg

 

rsx79d.gifrsx79d.gifrsx79d.gif

 

4si40q.jpg

 

rsx79d.gif

 

4sdyia.jpg

 

4si4a2.jpg

 

jhmos4.jpg
 
nhhg9r.jpg
 
bs0w48.jpg
 
0pjfxl.jpg
 
b2enuo.jpg
 
sf7iga.jpg
 
q5pu2w.jpg
 
6xpmgi.jpg
 
6etk88.jpg
 
4nexho.jpg
 
m1s2dx.jpg
 
filov6.png
 
 
grwezt.jpg
 
r0c5ui.png
 
y6nbri.jpg
 
xq2u87.jpg
63zq58.png
 
4se06e.jpg
 
4seoqx.jpg
 
4sdzlx.jpg
 
4shg68.jpg
 
4sh1n7.jpg
 
4shmtd.jpg
 
c46jfl.jpg
 
vtxyyo.jpg
 
tznkpg.jpg
 
438f02.jpg
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

 

4slflj.jpg

 

4sls7h.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

4slsjt.jpg

 

ds6x5t.jpg
 

 

g8em97.jpg
 
biowgq.jpg

 

oarh74.jpg
 
c6f5jh.jpg
 
g1lfp5.JPG
 
7asezd.jpg
 
6230ij.jpg
 
krask0.jpg
 
ik5mxb.JPG
na0frn.jpg
 
wdz1oc.png
 
i45dui.jpg

 

 

4sluas.jpg

 

kipvt2.jpg
 
srllc5.jpg
 
4fw5jb.jpg
 
4slbra.jpg
 
xxctpg.jpg
 
hk7hyc.jpg
 
cyf3r1.jpg
 
 
vq3t0n.JPG
 
tiwwks.jpg
 
y3xw8n.jpg
 
4sluo0.jpg
 
lzzp14.jpg
 
toub74.jpg
 
4slvnw.jpg
 
at3bg4.gif
 
1itmk4.jpeg
 
4slw3t.jpg
 
6q8o03.jpg
 
zzx4u7.jpg
 
85fk2v.jpg
 
cdzz8d.jpg
 
v70z9v.jpg
 
4slvch.jpg
 
4slvew.jpg
 
4slviw.jpg
 
4slwko.jpg
 
4slwon.jpg
 
 
qmssvt.jpg
 
cqqpep.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

 

 

6sam6h.jpg

 

734dg3.jpg

 

gyre7h.jpg

 

4t5c9p.jpg

 

p5s4xu.jpg

 

4t5ugb.jpg

 

click 3 times to enlarge:

 

4t5tl9.jpg

 

4t5uz3.jpg

 

click 3 times to enlarge:

 

ks6v3q.jpg
 
1lmedq.jpg
 
8uspt7.jpg
 
b0ekvb.png
 
oww92o.png
 
muiue6.png
 
45st0i.png
 
jdsmxo.png
 
f7fprj.png
 
ssw2as.png
 
xonbtg.png
 
m1n58v.png
 
cgkzmg.png
 
g3aidy.png
 
4t5wd8.jpg
 
4t5wjv.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
4t5wo8.jpg
 
rfq86q.jpg
 
ec4g7d.jpg
 
4t5xk3.jpg
 
ngqcqs.jpg
 
4t5xyi.jpg
 
4t5y31.jpg
 
4t5xp9.jpg
 
4t5xtu.jpg
 
4t5y5u.jpg
 
4t5ycn.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

 

 

 

4tdi8p.jpg

 

4tdmwq.jpg

 

4tdi5p.jpg

 

4tdhvg.jpg

 

4tdhsa.jpg

 

4tdhnq.jpg

 

4tdiha.jpg

 

lffk5c.jpg
 
beazi5.jpg
 
ng0e39.jpg
 
4tdixa.jpg
 
y3k2xn.jpg
 
6gkyek.jpg
 
4tdno5.jpg
 
4tdm52.jpg
 
nd112z.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
ardlt4.jpg
 
4tdjoc.jpg
 
4tdjrz.jpg
 
4tdjep.jpg
 
66w2k5.jpg
 
j1zgtc.jpg
 
x8k4uc.jpg
 
74nsuq.jpg
 
4tdl1y.jpg
 
6sz4vu.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
4tdljz.jpg
 
4tdl6q.jpg
 
4tdmgg.jpg
 
711f1q.jpg
 
pghxmj.jpg
 
dai2kn.jpg
 
4tdkc3.jpg
 
tq8pda.jpg
 
4tdnw9.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
3uf0br.jpg
 
4tdnee.jpg
 
 
 
 
Edited by synergetic67
Link to post
Share on other sites

 

 

 

38bapf.jpg

 

ac0q7f.jpg

 

 

a1quze.jpg

 

erp6ze.jpg
 
qugwvd.jpg

 

uyd7rb.jpg

 

p1qygj.jpg
 
cka8zk.jpg
 
itrb65.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
qfvs6f.jpg
 
32qiiu.png
 
4rig9b.jpg
 
6krxmg.jpg
 
ly8g1x.jpg
 
nawzw1.jpg
 
 
7kodq6.jpg
 
z6jtks.jpg
 
fasgf9.jpg
 
dtgl2t.jpg
 
3ah2eo.jpg
 
4tn5ep.jpg
 

4tnmjf.jpg

 
4tn0ku.jpg
 
4tnpya.jpg
 
4tnbsc.jpg
 
ezys9s.jpg
 
ew0kvv.jpg
 
3fuhtz.jpg
 
1ebzsl.gif
 
4tnmvd.jpg
 
3q6oer.jpg
 
0421el.jpg
 
wrdqb7.jpeg
 
ii33il.jpg
 
u0gu5i.jpg
 
1d3yw0.jpg
 
2wdncd.jpg
 
wqyssb.jpg
 
fedb3n.jpg
 
54v0my.png
 
jgcyh0.jpg
 
c8xcor.png
 
1ftk8i.jpg
click 3 times to enlarge
 
4tnne1.jpg
 
1g3rt3.jpg
 
4tno82.jpg
 
e2enm5.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
4tnnvu.jpg
 
a5vd42.jpg
 
4tnpow.jpg
 
4tnqtb.jpg
 
4tnras.jpg
 
click 3 times to enlarge
 
4tnszl.jpg
 
4tnsbs.jpg
 
4tnq58.jpg
 
 
 
 
 
Edited by synergetic67
Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

 

4tx08z.jpg

 

4u68t3.jpg

 

4u6dtz.jpg

 

4u6e1z.jpg

 

4u6dyd.jpg

 

4u68yi.jpg

 

4u68da.jpg

 

4u682v.jpg

 

 

4u6d94.jpg

 

4u69k9.jpg

 

4u6ddo.jpg

 

4u67ln.jpg

 

4u65ej.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

4u1or9.jpg

 

4u67d8.jpg

 

4u5piy.jpg

 

4u699i.jpg

 

4u69ch.jpg

 

4u69hn.jpg

 

4u6b7x.jpg

 

 

4u6b4p.jpg

 

 

4u6axr.jpg

 

4u6ak3.jpg

 

4u6bez.jpg

 

4u6bs0.jpg

 

4u6bx1.jpg

 

4u6bil.jpg

 

4u6bms.jpg

 

4u5ruz.jpg

 

4u68mt.jpg

 

4u69qd.jpg

 

4u6cc4.jpg

 

4u6c33.jpg

 

4u6cqb.jpg

 

4u6cxr.jpg

 

4u6d0i.jpg

 

4u6d5t.jpg

 

4trv5c.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

4u6edi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

4u6fam.jpg

 

4u5mun.jpg

 

4u6f3x.jpg

 

4u6eqj.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

4u5sb7.jpg

 

4u6fh3.jpg

 

4u6gsa.jpg

 

4u6gx1.jpg

 

4u6hzj.jpg

 

4u6mq1.jpg

 

9o8y6f.jpg

 

4u6fs1.jpg

 

4u6fyi.jpg

 

4u6hiq.jpg

 

4u63cs.jpg

 

4u6ggu.jpg

 

4u6h12.jpg

 

click 3 times to enlarge

 

4u6hod.jpg

 

4u6hvc.jpg

 

4u6iqf.jpg

 

4u6i8c.jpg

 

4u6ic0.jpg

 

4u6igc.jpg

 

4u6ikd.jpg

 

4u6inm.jpg

 

4u6j0v.jpg

 

4u6j3r.jpg

 

4u6j7h.jpg

 

4u6jeb.jpg

 

4u6jq5.jpg

 

 

 

4u6juc.jpg

 

4u6kne.jpg

 

c9feea.png

 

click 3 times to enlage

 

du4il9.jpg
 
ujyv5i.jpg
 
yqoac7.jpg
 
hcdd9j.jpg

 

4u6l5v.jpg

 

4u6kwr.jpg

 

4u6lkp.jpg

 

4u6mlb.jpg

 

j5c3cz.jpg
 
4u65xz.jpg

 

ekeafb.jpg
 
 

 

 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

4ua63k.jpg


4ua8sk.jpg

 

4ua942.jpg

 

4ua9a0.jpg

 

4ua9ek.jpg

 

4ua9lw.jpg

 


4ua9t7.jpg

 

4uai4v.jpg

 

4ua57o.jpg

 

4ua5bq.jpg

 

4ua5ek.jpg


4ua5g5.jpg

 

4ua5ir.jpg

 

4ua5kz.jpg

 

4ua5uy.jpg

 

4ua5wn.jpg

 

4ua6dt.jpg

 

4ua6al.jpg

 

4ua691.jpg

 

xsg2ay.gif

 

4uajdj.jpg

 

4ua5z5.jpg

 

4ua6g4.jpg

 

4ua6jy.jpg

 

4ua6qv.jpg


4ua8n9.jpg

 

4ua6xt.jpg

 

4ua714.jpg

 

4ua77j.jpg

 

4ua7qp.jpg

 

4ua7u8.jpg

 

4ua82e.jpg

 

4ua7db.jpg

 

w2mp6v.gif

 

4ua7g6.jpg

 

4uaitt.jpg

 

4ua882.jpg

 

4uah18.jpg

 

l53ihn.gif

 

4uah8o.jpg

 

prqz0b.jpg

 

4ua8kn.jpg

 

4ua8fz.jpg

 

click 3 times to enlarge:

 

4uaak0.jpg

 

4uafpc.jpg

 

4uaj1l.jpg

 

4uaij7.jpg

 

4uaauu.jpg

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...