Jump to content

Return of the Sun of Black-Pilled Memetics & Quotables


Recommended Posts

 

 

 

 

l958s1.jpg
knzkjf.jpg
 
p0252a.jpg
 
ub9afe.jpg
 
v237p6.jpg
 
936sha.jpeg
 
p29o75.jpeg
 
9lif8t.jpg
 
4oragn.jpg
 
l694df.jpg
 
fat6vp.jpg
 
ctcguc.jpg
 
n6kowo.jpg
 
e8yb0d.jpg
 
8roybs.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
q99siv.jpg
 
twj8z1.jpg
 
4cpeh3.jpg
 
5ggkle.jpg
 
2sq5lc.jpg
 
click 3 times to enlarge:
 
jhsii9.png
 
uyv597.png
 
y9se98.png
 
ixkoo9.jpg
ad2h6k.jpg
 
s8vgdl.jpg
 
q3ch2l.jpg
 
o69nlc.JPG
 
022jkm.jpg
 
 
atp6hy.jpg
 
cxz2xd.jpg
 
vcr0ne.jpg
 
gohvms.jpg
 
k5mzox.jpg
 
amtl5n.jpg
 
wcj9w9.jpg
 
t87n2j.jpg
 
di-S7TWFT.jpegdi-S7TWFT.jpeg
 
di-9GL8X4.jpegdi-9GL8X4.jpeg
 
di-W6JMW8.jpeg
 
41sowg.jpg
 
46sdr5.gif46sdr5.gif
 
 
 
 
 
 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

m9bpiy.gif

yod1xp.jpg
 

 

87wxic.jpg
2pmubi.jpg
 
f0avjx.jpg
 
6lchee.jpeg
 
cez2qu.jpg
 
 
tewq2q.jpg
 
 
4hfvop.jpg
 
7oxqlt.JPG
 
6xocwk.jpg
 
uzjqg2.JPG
 
c71ttc.jpg
 
 
2ytmto.png
 
 
m625y1.jpg
 
 
 
zt4uw6.jpg
 
29z8pg.jpg
 
 
e53vxd.png
 
 
 
kiz1ql.jpg
 
 
 
bl2n2p.jpg
 
pojvbk.jpg
zln0ok.jpg
 
 
ornmmo.jpg
 
 
7x0gw8.jpg
 
ek223e.jpg
 
jji89j.jpg
 
e1go29.jpg
 
ro3bi5.jpg
 
rl4st0.jpg
 
eoal4i.jpg
 
 
6n3r0b.jpg
 
 
j3qmxx.jpg
 
oqgsfz.jpg
 
4jrvnd.png
 
 
3ygvj0.jpeg
 
jaciae.jpg
 
 
582lgs.png
 
5x77je.png
 
click 3 times to enlarge:
 
fq0p7x.png
 
 
k05ipc.png
 
 
di-2O1FYC.jpeg
 
 
 
di-YTBTE4.jpeg
 
 
 
di-RCW8OC.jpeg
 
 
di-7VQWIS.jpeg
 
 
di-L05HVZ.jpeg

 

di-AEJ3JO.jpeg

 

 

cukzea.png
 
32ft0x.jpg
 
 
iraklv.jpg
 
 
2und94.jpg
 
vqwyxl.jpg
 
e8emjb.jpg
 
0bh27b.jpg
 
 
avb7og.jpg
 
 
nm8v72.jpeg
 
v8nd54.jpg
 
p5myoa.gif
 
amieak.jpg
 
ef5o31.jpg
 
1teju2.jpg
 
 
 
g88yde.png
 
t0gol6.jpg
 
j3o5dq.jpg
 
 
knyfup.jpg
 
ozj9qj.jpg
 
0rw3mh.jpeg

 

 

di-RMW1DT.png

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

26ikp5.gif

 

3tqvte.gif

 

43qr0l.gif
 
f2utj5.gif
 
kzlttf.jpg
 
h1eza0.gif
 
x3rmts.gif
 
dc711j.jpg
 
3xcc5l.gif3xcc5l.gif
 
p93y82.gif
 
r84v8z.jpg
 
7tf5je.jpg
 
lo13ko.jpg
 
r2jaqo.jpg
 
uqk3iu.gif
 
95fgir.gif
 
jr3exx.gif
 
z1r76f.gif
 
qgcxid.jpg

 

 

8e7doz.png
 
klw7zv.png
 
0qdwjj.gif
 
gcajpv.jpg
 
7stae6.jpg
 
vetyms.jpg
 
rfh5r2.jpg
 
oc9ton.png
 
95ll1m.gif95ll1m.gif
 
 
y1udrf.jpg
 
 
62zb6l.png
 
hbpxzl.gifhbpxzl.gifhbpxzl.gif
 
esw6hn.png
 
a998op.gif
 
dqavrf.jpg
 
6n6251.jpg
 
9jkvfs.jpg
 
42vg6e.jpg
 
s0k3jz.jpg
 
bjorv0.gif
 
9fk8ew.gif
 
 
bmi787.gif
 
8mhq13.gif
 
96tkx3.gif96tkx3.gif
 
bmi787.gif
 
jli9ii.gif
 
bmi787.gif
 
qxd8oq.gif
 
bmi787.gif
 
tt3eau.gif
 
ob6sh9.jpg
 
bmi787.gif
 
27lwat.gif
 
cp48xh.jpg
 
oeutji.jpg
 
 
i3y16d.jpg
 
thy3q2.gif
 
cmkuc2.gif
 
9g708f.gif
 
t1rbet.gif
 
lienid.gif
 
hxdqr2.jpg
 
m1ncht.gif
 
g8vjv3.gif
 
 
dout2b.jpg
 
 
 
 
 

 

 

 

Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

udapma.jpg

 

5cdvxd.png
 
 
2fckxu.png
 
 
6ntsme.jpg
 
 
2tt5w8.jpg
 
w7mjc1.jpg
 
 
d0oigu.jpg
 
 
 
 
 
 
pkw61i.jpg
 
 
ahg0i2.jpg
 
c6hjmc.jpg
 
e99vmd.jpg
 
49uwls.GIF
 
 
e7ndpn.jpg
 
bvku5f.jpg
 
h684ni.png
 
tbahjq.jpg
 
8o80bs.jpg
 
 
75g04h.gif
 
 
5ewbeu.png
 
 
 
m13pl6.gif
 
 
vudz7c.jpg
 
 
xcqfmi.jpg
 
 

498x0i.png

 

r17dew.png

 

rhipaz.jpg
 
41pwhc.jpg
 
 
uqp85c.jpg
 
 
w4m411.jpg
 
kzq6he.jpg
 
dnzl7j.png
 
nigavu.png
 
 
bra6py.png
 
 
91uvpo.jpg
 
 
 
 
xaak9b.jpg
 
 
74t5p0.jpg
 
 
ntco48.jpg
 
 
mibh01.jpg
 
 
iy76ot.png
 
 
c2f9zb.jpg
 
snyxgs.png
 
6nuin0.jpg
 
l6xabt.jpg
 
 
o4cdl2.png
 
415tcp.jpg
 
z0np5q.png
 
a5aver.png
 
6nu5b8.jpg
 
dyftu1.jpg
 
 
nws0tx.jpg
 
v8xmws.jpg
 
 
d607uc.jpg
 
zuq0wb.png
 
kbgglh.jpg
 
bmxcc3.jpg
 
6nukmk.jpg
 
6nukrc.jpg
 
lpbngs.gif
 
a64lzt.jpg
 
6nukw1.jpg
 
 
6nul0v.jpg
 
b56qed.png
 
fyiv8k.gif
 
1nzej7.png
3llly3.jpg
 
7lqi6n.jpg

 

89lw09.jpg
 
kish9d.png
 
fk89xq.gif
 
 
 
 
 
 
 
Edited by synergetic67
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...