Jump to content

.-- .... .- - / .. ... / - .... .. ... ..--..


Tunique

Recommended Posts

⸮wonʞ ɘnoγnɒ ƨɘoႧ .Ɉi bib ɘʜ γʜw oɈ ƨɒ noƨɒɘɿ ɿɘʜɈo ɘmoƨ ƨi ɘɿɘʜɈ ɘdγɒM .ɘƨnɘƨ ɘʞɒm γllɒɘɿ Ɉ'nƨɘob ʜɔiʜw ʜɔɿυʜɔ ɔiloʜɈɒɔ ɘʜɈ moɿʇ ƨɈɘɿɔɘƨ ɘbiʜ oɈ ƨɒw Ɉi γɒƨ ƨɿɘʜɈo ɘliʜw bɘϱbυmƨ ϱniɘd ʞni ƨiʜ qoɈƨ oɈ ƨɒw Ɉi γɒƨ ɘmoƧ .ƨbɿɒwʞɔɒd ɘɈoɿw iɔniv ɘb obɿɒnoɘl γʜw ϱniɿɘbnow ƨɒw I

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Itsa said:

⸮wonʞ ɘnoγnɒ ƨɘoႧ .Ɉi bib ɘʜ γʜw oɈ ƨɒ noƨɒɘɿ ɿɘʜɈo ɘmoƨ ƨi ɘɿɘʜɈ ɘdγɒM .ɘƨnɘƨ ɘʞɒm γllɒɘɿ Ɉ'nƨɘob ʜɔiʜw ʜɔɿυʜɔ ɔiloʜɈɒɔ ɘʜɈ moɿʇ ƨɈɘɿɔɘƨ ɘbiʜ oɈ ƨɒw Ɉi γɒƨ ƨɿɘʜɈo ɘliʜw bɘϱbυmƨ ϱniɘd ʞni ƨiʜ qoɈƨ oɈ ƨɒw Ɉi γɒƨ ɘmoƧ .ƨbɿɒwʞɔɒd ɘɈoɿw iɔniv ɘb obɿɒnoɘl γʜw ϱniɿɘbnow ƨɒw I

 

ɘɈiɿw oɈ γɒw ϱniɈƨɘɿɘɈni nɒ ƨi Ɉi ƨɘγ Ɉυd γʜw ɒɘbi lɒυɈɔɒ on ɘvɒʜ I

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...